Indian Village Directory

Anjar is a sub-district / Tehsil / Block (CD) in the Kachchh District of Gujarat. According to Census 2011 information Anjar has a population of 235537 peoples. There are 51938 houses in the sub-district. Here, list of Village in Anjar sub-district of Gujarat state, which have area and population.
Populations and Households in Anjar
# Rural Urban Total
Male Population 78229 78229 123401
Female Population 70125 42011 112136
Households 33032 18906 51938
list of all Villages in Anjar
Villages Area (Hectares) Total Population(2011)
Khirsara 2824.97 1803
Devisar 2202.76 32
Jagatpar 0 451
Amrapar (1) 232.58 688
Amrapar (2) 676.81 0
Budharmora 1559.13 2178
Dhamadka 3101.65 2918
Dudhai 3272.6 4244
Khengarpar 338.58 190
Navagam 406.43 1883
Hirapar 1270.74 1474
Chandrani 3600.05 2525
Kotda 1778.37 2466
Pashuda 1911.6 717
Tapar 5440.78 3823
Lakhapar 2464.19 2086
Ambapar 371.09 1721
Rapar 2785.28 1235
Khokhra 2371.58 1664
Jaru 1826.8 1374
Modsar 1273.26 1742
Sugariya 1473.47 1035
Ratnal 2777.51 7258
Ningal 2734.23 2162
Maringana 220.07 460
Bhadroi 366.48 950
Sapeda 1099.54 2528
Ratatalav 1707.56 76
Satapar 1639.29 1851
Pashwadi Mitha 883.01 671
Pashwadi Khara 1016.55 988
Ajapar 1272.42 1040
Bhimasar 1911.6 7074
Varsana 1120.03 1176
Modvadar 694.22 1552
Varsamedi 4378.98 10654
Nagalpar Nani 309.82 1069
Nagalpar Moti 982.4 5421
Khambhara 2123.99 2629
Hamirpar 358.88 228
Vada 1122.06 605
Lohariya Mota 394.52 1021
Chandiya 1694.07 1809
Sarkhan 0 0
Bhalot 1079.62 897
Makhiana 1508.7 380
Mathda 1679.91 1930
Lohariya Nana 374.02 1
Pantiya 521 741
Khedoi 4402.29 6148
Sinugra 1156.74 3077
Vidi 690.43 3030
Meghpar (Borichi) 1304.13 12637
Meghpar (Kumbhardi) 771.22 5123
Devaliya 2367.29 848
Mindiyala 563.04 2658
Kumbhariya 1608 492
Bhuvad 3627.32 2798
Chandroda 2982.92 2471
Valadiya Bitta (East) 1789.78 888
Mathak 1874.89 2278
Tuna 1215.67 5114
Rampar 1379.08 1262
Sanghad 3625.89 4279
Valadiya Bitta (West) 1509.87 712
Nagavaladiya 1597.01 1306
Vira 2362.42 1787
Chandrapar 228.08 26

Map of Anjar


View Larger Map
Source: google map