Indian Village Directory

Nakhatrana is a sub-district / Tehsil / Block (CD) in the Kachchh District of Gujarat. According to Census 2011 information Nakhatrana has a population of 146367 peoples. There are 28608 houses in the sub-district. Here, list of Village in Nakhatrana sub-district of Gujarat state, which have area and population.
Populations and Households in Nakhatrana
# Rural Urban Total
Male Population 74380 74380 74380
Female Population 71987 0 71987
Households 28608 0 28608
list of all Villages in Nakhatrana
Villages Area (Hectares) Total Population(2011)
Paneli 3009.24 445
Valka Mota 2112.24 793
Valka Nana 1627.29 599
Rajday 1967.04 0
Gajansar 3095.62 0
Ludbay 268.4 1292
Dhoro 1752.75 620
Unthongadi 89.39 175
Nadapa 1812.79 19
Gadani 2914.63 1903
Lifri 2370.17 232
Ravapar (Navavas) 1948.22 4584
Ambara (Amara) 3154.96 1637
Aiyar 508.42 437
Tal 69.47 2350
Fulay 11561.32 1839
Maru (Muru) 5664.99 1138
Ratadiya 1773.06 1029
Vigodi 2106.54 1288
Nagviri 1003.95 587
Bhunjay Nani 651.14 0
Bhunjay Moti 1001 0
Lakshmipur(Bhunjay) 1462.71 1076
Bharapar (Bhadravali) 836.53 102
Bandiyara 872.84 249
Rangaypadar 121.4 0
Khirsara 802.49 650
Rampar (Sarva) 1829.55 1124
Ugedi 1391.78 1294
Jinjay 1258.32 508
Dhamay 1152.64 535
Jalu 2021.51 406
Vang 1804.17 1632
Kharadiya 2769.9 943
Dador 2745.68 725
Aral Moti 2836.54 277
Jatavira 1779.82 357
Charakhada 1297.61 381
Umrapar 780.78 0
Deshalpar 2015.74 1733
Moray 361.09 127
Khombhdi Nani 1108.04 483
Netra 2572.71 5511
Rasaliya 2031.96 2419
Khombhdi Moti 1365.05 2357
Todiya 1177.15 1876
Mathal 1707.51 2933
Bagpat 1432.97 0
Aral Nani 1237.09 1140
Than 1002.28 659
Haripar (Hirapar) 811.56 861
Bibar 7796.58 1860
Nirona 12849.63 5710
Badi (Palanpur) 1908.6 447
Oriro 1556.61 504
Medisar 1152.59 88
Vamrapadar 170.66 83
Akadna 3104.26 0
Ratamiya 265.23 12
Bhimsar 635.36 219
Devisar 1971.98 1364
Bharapar(Guda Puntha) 1634.13 52
Khambhla 1928.89 351
Kadiya Mota 758.82 979
Ukharda 1656.99 1131
Kadiya Nana 524.11 1011
Jadodar 606.62 1250
Kotda Jadodar 4363.65 5467
Virani Nani 556.85 508
Virani Moti 1337.85 4506
Sukhpar (Virani) 465.99 173
Devsar 757.53 174
Lakhiyarvira 1674.19 368
Virkhal 356.21 0
Ulat 1315.32 57
Kotda (Tharavada) 696.49 220
Tharavada 822.54 897
Chavadka 2920.97 654
Jinday 596.91 229
Nakhatrana 2428.13 17478
Jaday 907.43 323
Nakhatrana Nana 825.9 2077
Nagalpar 121.54 602
Angiya Mota 90.92 1227
Vithon 409.24 4972
Morjar 1168.74 535
Bhadali 1722.4 1298
Ranara Mota 382.95 19
Ranara Nana 382.91 0
Adhochhani 285.66 114
Anandsar 105.48 392
Dhavda Mota 767.52 1220
Dhavda Nana 118.53 419
Angiya Nana 2393.34 2249
Beru 807.22 926
Vehar 1430.26 945
Sangnara 1203.9 1303
Devpar 769.2 3005
Lakshmipur (Tara) 991.87 920
Lakhadi 1448.7 59
Kakadbhit 294.55 381
Sanyra 1200.01 1454
Sukhsan 1426.8 179
Rampar (Roha) 1090.61 861
Olangiya 446.75 0
Mosuna 0 438
Naranpar 2142.21 308
Gangon Ugamani 1909.71 898
Morgar 1368.62 567
Anandpar 129.5 676
Tara 236.38 679
Kalyanpar 622.8 1111
Manjal 2553.12 3007
Mathalapadar 210.43 0
Vibhapar 441.56 252
Mangvana 1907.87 1522
Palivad 242.8 822
Vijpasar 250.09 725
Roha(Sumari) 2173.85 1260
Bhitara 1721.56 404
Jarjok 1586.35 227
Kotda (Roha) 1593.1 2201
Bhojraj Vandh 0 165
Jesarvandh 239.78 209
Danana 907.19 274
Versalpar 1199.99 577
Khirsara (Nava) 1226.99 341
Sukhpar (Roha) 1174.22 2174
Varamseda 293.71 569
Jiyapar 560.06 1559
Vadva Bhopavala 1504.82 558
Vadva Kanyavala 1613.86 2247

Map of Nakhatrana


View Larger Map
Source: google map