Indian Village Directory

Rapar is a sub-district / Tehsil / Block (CD) in the Kachchh District of Gujarat. According to Census 2011 information Rapar has a population of 217315 peoples. There are 42369 houses in the sub-district. Here, list of Village in Rapar sub-district of Gujarat state, which have area and population.
Populations and Households in Rapar
# Rural Urban Total
Male Population 96677 96677 111065
Female Population 92231 14019 106250
Households 36630 5739 42369
list of all Villages in Rapar
Villages Area (Hectares) Total Population(2011)
Lodrani (Parkara Vandh) 10805.1 3981
Versara 779.28 660
Jatavada (Jilar Vandh) 12449.13 4168
Dhabda 765.53 769
Bela 8475.36 4284
Mauvana (Shivagadh) 5313.01 2577
Vrajvani 2612.2 1531
Anandpar 2394.49 1418
Balasar 8822.9 3965
Lakda Vandh 2497.57 1224
Surba Vandh 766.57 796
Deshalpar 5184.08 1709
Nagalpar 0 102
Gedi 11875.28 5855
Fatehgadh 9084.19 5913
Manjuvas 2532.36 1285
Momaymora 3734.81 1381
Khandek 1732.48 2347
Hamirpar Nani 1812.41 1233
Sangadh 490.48 1357
Selari 2563.41 3426
Thanpar 0 151
Davri 2859.88 853
Rav Moti 13217.38 4710
Sudana Vandh 1504.49 437
Naranpar 435.9 966
Vanoi 1834.48 1520
Gavaripar 497.41 867
Suvai 4609.2 2254
Khengarpar 880.22 1430
Vajepar 296.67 498
Jesda 4221.26 1040
Nandasar 3510.58 2279
Kalyanpar 4219.53 1426
Karuda 718.86 1265
Umaiya 2684.42 3121
Kanpar 1189.41 898
Hamirpar Moti 4000.31 3224
Moda 3148.41 2053
Sanva 8422.28 5106
Bambhansar 1542.84 617
Adesar 5601.48 8325
Jadupar (Bhangera) 959.32 585
Lakhagadh 2522.63 2276
Bhimasar 7020.71 9413
Bharidia (Bhutakia) 2777.23 2571
Sonalva 872.94 416
Pragpar 1406.81 3190
Dabhunda 1965.1 1673
Nilpar 2943.14 1713
Palanpar 1096.69 435
Trambau 6597.26 3009
Ramvav 5681.01 3359
Kuda(Kuda-Jampar) 0 1573
Pagivandh 221.64 850
Dhadadhroni Vandh 567.88 1043
Sarasla 164.94 301
Badargadh 7390.82 2187
Khirai 1357.07 1031
Sai 3745.54 3108
Tindalva Mota 2054.21 1777
Vallabhpar 222.87 1443
Vekra 658.42 304
Padampar 507.86 1835
Makhel 1838.1 1178
Taga 532.41 1465
Vijapar 1495.37 887
Nanda 2650.96 522
Sukhpar 3198.15 1251
Varnun 1671.58 721
Pandya No Gadh 1361.23 234
Palansva 13953.02 8241
Amrapar 421.67 557
Somani Vandh 331.11 1287
Mangadh 308 1437
Ghanithal 2636.14 1572
Jadavas 839.19 269
Kidiyanagar 6759.43 6833
Chhotapar 296.69 296
Badalpar 639.19 1328
Naliyatimbo 1026.47 777
Dedarva 1202.75 477
Govindpar 790.25 565
Chitrod 9655.3 4100
Rampar 378.3 330
khanpar 1141.85 652
Pratap Gadh 825.26 710
Mevasa 2296.16 862
Sany 1258.21 540
Kanmer 6743.88 3816
Gagodar 5056.81 4580
Thoriari 1445.14 1208
Kumbhariya 2555.41 1626
Pethapar 839.72 297
Bhimdevka 6474.74 913
Manaba 5313.01 1668
Fulpara 428.75 596

Map of Rapar


View Larger Map
Source: google map