Indian Village Directory

Maliya is a sub-district / Tehsil / Block (CD) in the Rajkot District of Gujarat. According to Census 2011 information Maliya has a population of 78692 peoples. There are 15982 houses in the sub-district. Here, list of Village in Maliya sub-district of Gujarat state, which have area and population.
Populations and Households in Maliya
# Rural Urban Total
Male Population 32306 32306 40413
Female Population 30422 7857 38279
Households 13039 2943 15982
list of all Villages in Maliya
Villages Area (Hectares) Total Population(2011)
Jajasar 2441.94 1267
Haripar 501.88 1621
Kajarda 1117.13 2600
Chikhli 3520.85 742
Venasar 2579.49 1456
Mandarki 1487.07 233
Ghantila 5954.92 4313
Vejalpar 1745.51 1864
Kumbhariya 1931.9 1026
Vardusar 669.13 129
Khirai 953.24 1029
Fattepar 225.47 278
Rasangpar 856.47 834
Songadh 297.56 225
Nani Barar 2312.99 2095
Bhavpar 1959.8 1751
Bagasara 1029.29 903
Vavaniya 1963.75 4356
Laxmivas 1268.63 601
Varsamedi 1157.32 874
Chamanpar 722.2 255
Nana Bhela 882.89 680
Mota Bhela 1845.4 1668
Moti Barar 1005.35 1044
Jasapar 864.77 972
Navagam 1550.7 1515
Virvadarka 1036.97 928
Vadharva 2372.55 1074
Sultanpur 456.06 1040
Manaba 722.91 830
Khakhrechi 5679.8 4950
Rohishala 599.39 409
Meghpar 607.78 1311
Derala 2041.78 1225
Sarvad 2187.63 3059
Targhari 1186.99 1065
Mota Dahisara 3803.76 5114
Navlakhi 2723.19 0
Lavanpur 451.3 65
Bodki 1368.67 1705
Khirsara 540.6 593
Dahisara Nana 1032.02 989
Chanchavadarda 928.24 1771
Mahendragadh 442.56 645
Kuntasi 1862.72 1624

Map of Maliya


View Larger Map
Source: google map