Indian Village Directory

Tankara is a sub-district / Tehsil / Block (CD) in the Rajkot District of Gujarat. According to Census 2011 information Tankara has a population of 87577 peoples. There are 17049 houses in the sub-district. Here, list of Village in Tankara sub-district of Gujarat state, which have area and population.
Populations and Households in Tankara
# Rural Urban Total
Male Population 44516 44516 44516
Female Population 43061 0 43061
Households 17049 0 17049
list of all Villages in Tankara
Villages Area (Hectares) Total Population(2011)
Nesda Khanpar 1524.57 1765
Mahendrapur 1179.66 1353
Nana Rampar 914.47 943
Nasitpar 1669.62 2159
Virpar 1437.76 2974
Lajai 2449.5 4126
Rajavad 945.2 1096
Nana Khijadiya 969.5 2134
Ghunada Khanpar 1324.6 1731
Meghpar Zala 1735.72 1079
Mota Khijadiya 1350.48 1222
Lakhdhir Gadh 838.8 1054
Hadmatiya 1768.96 3283
Sajanpar 2233.56 2776
Tankara 3438 11421
Vaghgadh 365.4 495
Bangavadi 2352.87 2035
Khakhra 389.91 350
Otala 1529.08 2310
Devaliya 350.8 235
Nesda Surji 1322.66 2133
Kalyanpur 822.39 1138
Jabalpur 1123.06 2270
Amrapar (Tol) 656.4 1613
Tol 1504.85 1748
JivaparTankara 1480.98 1168
Harbatiyali 1200.98 2081
Hirapar 774.23 1334
Saraya 1138.38 1453
Savdi 1346.09 1680
Jodhpar (Zala) 1516.96 970
Virvav 2655.3 2105
Bhutkotda 1153.14 1369
Mitana 2803.91 2937
Dhroliya 403.47 368
Rohishala 1102.39 1446
Neknam 2578.26 3552
Hamirpar 965.29 1447
Chhattar 1653.5 1970
Kagdadi 1775.64 1526
Vachhakpar 787.94 951
Sakhpar 700.86 504
Kothariya 3115.34 2157
Bedi 1074.37 1049
Hadala 1551.19 1948
Anandpar 2105.26 1596
Vijaynagar 689.27 523

Map of Tankara


View Larger Map
Source: google map