Indian Village Directory

Bharuch is a sub-district / Tehsil / Block (CD) in the Bharuch District of Gujarat. According to Census 2011 information Bharuch has a population of 452517 peoples. There are 96142 houses in the sub-district. Here, list of Village in Bharuch sub-district of Gujarat state, which have area and population.
Populations and Households in Bharuch
# Rural Urban Total
Male Population 94641 94641 232750
Female Population 90415 129352 219767
Households 37642 58500 96142
list of all Villages in Bharuch
Villages Area (Hectares) Total Population(2011)
Kamboli 442.57 2216
Simalia 429.46 907
Kishnad 637.46 1930
Ghodi 391.82 561
Thikaria 451.49 608
Tankariya 1353.62 9595
Padariya 567.67 837
Karela 867.48 1357
Kelod 1096.55 1783
Pipalia 832.25 983
Parkhet 1097.43 3062
Adol 326.81 657
Varedia 587.36 2368
Segva 706.43 2780
Shahpura 485.59 1241
Nand 517.36 946
Bharthana 425.83 762
Uparali 330.52 725
Manch 384.66 992
Kahan 521.79 1809
Sitpon 1022.19 4162
Pariej 805.5 3998
Dayadra 949.9 4175
Tralsa 1523.34 2654
Hingalla 461.2 1933
Bori 444.84 838
Kargat 440.82 698
Jhanghar 744.51 2730
Bambusar 299.47 777
Samlod 766.05 1906
Jhanor 2237.71 7251
Dabhali 349.54 1057
Nabipur 923.72 6064
Kuvadar 341.31 911
Kothi 677.9 2406
Tralsi 361.16 680
Derol 1094.85 3065
Sarnar 351.26 1198
Amleshwar 2205.5 2392
Cholad 729.23 530
Vansi 897.51 1522
Vahalu 716.59 2058
Mahudhala 401.7 1380
Paguthan 542.39 2542
Haldar 846.9 2043
Asuria 213.97 330
Umara 407.62 527
Kavitha 740.53 2310
Karmali 441.68 886
Sindhot 347.74 963
Angareshwar 518.48 1846
Nikora 1243.28 4563
Mangleshwar 805.47 1938
Karjan 456.16 1350
Osara 203.58 565
Luwara 278.51 1506
Vagusana 215.65 638
Kasad 863.86 1444
Tham 803.11 2453
Karmad 472.76 2980
Kurala 431.89 922
Amdada 447.68 737
Sankhvad 501.06 742
Kesrol 789.06 818
Eksal 793.04 938
Navetha 457.98 974
Bhuva 348.46 689
Vesdada 405.31 746
Detral 349.19 975
Manubar 841.02 4990
Kanthariya 521.14 4660
Umraj 523.15 6330
Chavaj 578.66 2860
Vadadla 503.78 1576
Haldarwa 728.51 1773
Tavara 1850.02 6588
Shuklatirth 1657.48 7502
Rahadpor 141.98 1677
Dahegam 740.62 2557
Hinglot 548.1 2000
Vadva 380.92 610
Bhadbhut 909.15 3835
Kasva 849.22 1336
Manad 1061.86 1076
Mahegam 560.84 1235
Dashan 606.38 963
Verwada 247.19 518
Kukarwada 556.9 1920
Borbhatha Bet 14.87 4121

Map of Bharuch


View Larger Map
Source: google map