Indian Village Directory

Mandvi is a sub-district / Tehsil / Block (CD) in the Kachchh District of Gujarat. According to Census 2011 information Mandvi has a population of 203373 peoples. There are 41854 houses in the sub-district. Here, list of Village in Mandvi sub-district of Gujarat state, which have area and population.
Populations and Households in Mandvi
# Rural Urban Total
Male Population 77908 77908 103983
Female Population 74089 25301 99390
Households 31508 10346 41854
list of all Villages in Mandvi
Villages Area (Hectares) Total Population(2011)
Traya 1151.41 0
Makda 1553.81 877
Devpar 1846.22 2622
Dujapar 843.7 662
Filon 404.14 188
Nabhoi 728.12 123
Ajapar 924.95 179
Vinganiya 727.64 208
Jamthada 780.62 890
Ludva 514.38 1253
Bheraiya 581.78 878
Virani 868.03 1430
Gadhsisa 3351.99 8970
Mau Nani 1327.28 284
Mau Moti 2209.16 3327
Poladiya 2706.3 570
Kotdi 3711.72 1038
Sabhrai Nani 47.95 112
Sabhrai Moti 2032.06 1381
Halapar 475.85 823
Kotaya 488.37 601
Vindh 622.28 308
Kokaliya 1266.06 590
Dedhiya 1073.56 806
Bhojay 2411.11 1235
Nagrecha 2916.3 565
Pyaka 877.81 9
Manjal 1631.03 506
Asarani 485.59 218
Rajpar 1107.87 1151
Darashadi 1266.14 2695
Mamaymora 815.87 1663
Rampar 379.85 3433
Dhunai 1804.43 627
Vekra 1816.68 2294
Kojachora 1566.41 879
Vandh 3303.94 1671
Sherdi 3039.14 1766
Hamla 1506.79 524
Ratadiya Nana 980.91 486
Ratadiya Mota 1335.23 1248
Gandhigram 877.53 420
Undoth Nani 363.79 274
Undoth Moti 2189.13 780
Undoth Brahmanvali 211.13 167
Padamapar 1221.61 923
Bayath 2108.52 1667
Mapar 630.52 251
Changdai 1226.39 74
Mod Kuba 1200.62 562
Bambhadai 3582.12 765
Bada 3725.45 2719
Bhinsara 1185.47 211
Layja Mota 3071.91 2947
Rajda 1228.02 312
Bhadai Nani 0 498
Bhadai Moti 4184.94 1171
Gangapar 0 272
Dhokda 1431.81 434
Goniyasar Nana 802.69 149
Goniyasar Mota 1643.96 404
Asambiya Nana 1118.66 1111
Punadi 3009.62 893
Faradi 5870.14 2318
Asambiya Mota 2706.11 3118
Jakhaniya 1428.13 1010
Koday 3871.2 6819
Don 1961.83 1636
Godhra 3837.35 4415
Panchatiya 1133.09 711
Vindh Timbo 201.28 0
Bhada 616.18 802
Layja Nana 1002.8 960
Kathda 2009.11 2848
Shirva 493.76 1847
Merau 1452.81 2131
Vada 1033.62 1355
Rayan Moti 740.13 3822
Rajpar Timbo 156.93 233
Talvana 1687.06 3497
Bidada 2758.99 9359
Nani Khakhar 981.91 3412
Nana Bhadiya 1853.32 4318
Pipari 456.26 1620
Rayan Nani 388.86 711
Durgapar 1318.52 4179
Bharapar 401.46 1630
Mandvi (Rural) 850.92 1233
Nagalpar 421.2 2447
Maska 1393.07 5617
Bag 813.96 2956
Gundiyali 2898.52 6377
Mota Bhadiya 436.76 3284
Tragadi 1456.88 1238

Map of Mandvi


View Larger Map
Source: google map