Indian Village Directory

Purna is a sub-district / Tehsil / Block (CD) in the Parbhani District of Maharashtra. According to Census 2011 information Purna has a population of 182652 peoples. There are 35123 houses in the sub-district. Here, list of Village in Purna sub-district of Maharashtra state, which have area and population.
Populations and Households in Purna
# Rural Urban Total
Male Population 75502 75502 93999
Female Population 70717 17936 88653
Households 28460 6663 35123
list of all Villages in Purna
Villages Area (Hectares) Total Population(2011)
Yerndeshwar 2530 6221
Pandhari tarf Navki 258.67 0
Wadgaon tarf navki 254 488
Aherwadi 991.13 3143
Katneshwar 1479 4376
Sandalpur 280.35 432
Pimpalgaon balapur 563.35 1827
Laxmannagar 313.56 728
Kaudgaon tarf purna 226.8 555
Nawaki 644.48 1651
Degaon 716.97 2519
Mategaon 706.26 2597
Suhagan 545.69 1330
Avhai 805.83 2144
Pimpala lokhande 570.77 2060
Marsul traf lasina 520 373
Barbadi 783.29 1923
Tarangal 221.79 0
Pangra tarf lasina 620.22 2369
Wai tarf lasina 616.14 959
Lon kh. 575.61 1108
Hiwara bk. 910 1892
Regaon 506 786
Dhotra 378.32 1365
Rupla 353.87 815
Sonkhed 534.82 990
Govindpur 637.5 537
Adgaon sugaon 399.15 760
Gaur 1515.85 3658
Narhapur 344.55 989
Chudawa 1285.43 3657
Pimpala bhatya 651.51 1389
Kalmula 427 973
Pimpran 551 2044
Alegaon 926 2276
Changephal 459 1136
Sonna tarf kaulgaon 471.32 1132
Runj tarf parbhani 267.81 926
Kawalgaon 1187 5273
Kaulgaonwadi 568.41 922
Satephal tarf kaulgaon 866.32 2528
Penur 604.37 1559
Dhanora motya 1048 2927
Karjanapur 159.79 0
Suki 712.81 1613
Mamdapur 233.68 940
Surwadi 547.13 698
Kanhegaon 516.98 1235
Phukatgaon 423.81 1214
Ganpur 482.07 841
Ismailpur 339.83 604
Ramapur 322.31 541
Khujada 870 1678
Hatkarwadi 299.88 658
Ekrukha tarf gangakhed 163.02 361
Kanad kheda 2237 2504
Adgaon lasina 508 543
Bhategaon 404 875
Ajdapur 247 956
Nila 741.96 2335
Kantheshwar 472.8 1344
Mithapur 187.69 250
Pimpalgaon Sarangi 297.62 713
Sategaon 145.4 167
Dhangar takli 1342 3765
Pimpalgaon likha 465 1447
Balsa bk. 812.24 1768
Mahatpuri 409.07 282
Khambegaon 566.62 1419
Sirkalas 339.07 814
Tamkalas 144.88 229
Makhani 1015.87 1409
Kamlapur 710.8 1345
Dastapur 617.06 1296
Ithalapur mali 299.9 304
Limla 537.3 1594
Manjalapur 280.51 740
Phulkalas 1311.7 3695
Tadkalas 2175 7398
Mahagaon 765 2033
Kalgaon 1336 2468
Hatkarwadi 303 539
Khandala 1044.18 1466
Dagadwadi 487 1625
Kharbada 743.34 1035
Wazur 1937.01 4191
Devthana 437 882
Deulgaon Dhudhate 1314 3355
Golegaon Palam 380 833
Mumber 343.95 1078
Maher 257.84 486
Banegaon 251 502
Dhanora Kale 1238.39 2814

Map of Purna


View Larger Map
Source: google map