Indian Village Directory

Saintala is a sub-district / Tehsil / Block (CD) in the Balangir District of Odisha. According to Census 2011 information Saintala has a population of 148991 peoples. There are 39836 houses in the sub-district. Here, list of Village in Saintala sub-district of Odisha state, which have area and population.
Populations and Households in Saintala
# Rural Urban Total
Male Population 72077 72077 75090
Female Population 71483 2418 73901
Households 38484 1352 39836
list of all Villages in Saintala
Villages Area (Hectares) Total Population(2011)
Khamgada 125 236
Godramunda 493 524
Patnipita 248 278
Belghati 201 73
Jurabandh 319 594
Keumal 275 667
Dukerchanchara 579 1278
Nuamunda 473 800
Kharselbanji 488 407
Saimara 83 103
Kadalimunda 417 294
Tikrapara 942 3094
Kudasingha 338 796
Dhanput 66 0
Phatamunda 267 712
Mantribahal 102 0
Deogaon 420 1056
Merabahal 93 150
Jharkhamar 116 241
Katarlaga 305 523
Baghuabahal 122 433
Saibandha 188 110
Bahyaudar 429 416
Sargul 576 785
Bhandarbanji 121 514
Rengali 187 515
Kharjuri 230 382
Tengara 301 755
Dhumamal 81 341
Andaldarah 342 861
Jharbahali 510 562
Amjharan 118 181
Chanutmal 387 515
Badsaimara 359 684
Khaliapali 311 290
Sargipali 33 213
Ichhapara 446 907
Sandhibahal 217 606
Antarla 333 581
Jampadar 98 361
Jharbahali 359 999
Kenduudar 601 1147
Jhinkidungri 237 606
Patamara 645 628
Lathakend 96 94
Jhimanpali 444 858
Rengali bahal 766 582
Dabjor 1889 1399
Ekagudi 228 281
Talbahal` 253 519
Saledamak 369 476
Suliamal 412 256
Kharlikani 124 228
Bagjor 402 306
Runimahul 379 422
Manumunda 115 157
Badmunda 179 351
Kandhkelgaon 574 1861
Dangarpara 78 121
Sinakhaman 70 210
Biratkani 166 603
Sargipali 106 795
Dhumapali 189 641
Jaliadarah 242 739
Gurlamal 94 157
Karlidhua 223 652
DAngarpara 147 131
Junanimal 261 136
Sandasmundi 192 483
Kermeli 215 482
Samara 327 1213
Lachut 216 828
Saintala 1173 7083
Deng 282 1055
Karlabahali 219 65
Burda 389 1037
Bijapadar 84 202
Dhunkeda 234 433
Lamkani 361 457
Dumermunda 382 862
Karamtula 393 1281
Chhanchhada 777 2893
Tustapali 346 1035
Surda 161 114
Nagphena 130 178
Dukalghat 376 567
Lapher 453 702
Jaintara 446 1025
Chalki 909 1745
Bandupala 501 1060
Kachharbhadi 68 243
Satighat 187 413
Jamunabahal 338 655
Godighat 420 1472
Patrapali 195 450
Pudapali 205 431
Dhatukjuri 352 817
Chanabahal 300 966
Kurlubahal 603 1440
Ledapadar 150 456
Sukunapadar 166 500
Kumbhari 662 788
Salepara 352 555
Ghusuramunda 727 1365
Barbandh 356 881
Babejuri 300 524
Balikhamar 206 331
Bijamal 169 328
Nuamunda 229 251
Govindpur 86 72
Jamilisar 114 195
Karla 333 792
Bankel 302 254
Kusmel 443 102
Penderamal 359 970
Kumbhekela 123 370
Kumbhari 490 2066
Brahmani 326 1196
Siletpara 135 325
Bibina 319 1031
Mahagaon 222 532
Jampadar 128 606
Tentulipadar 96 513
Banaras 160 495
Remenda 386 1579
Budabahal 40 246
Malpara 72 297
Khajurpara 160 641
Liakani 126 452
Kharibahal 218 554
Babukelgaon 253 582
Mayamunda 81 420
Bandhapara 72 278
Dunguripali 345 503
Kuturamunda 250 514
Ambapali 456 1002
Bheruanbhata 260 568
Ghantamal 641 1269
Turchaupher 229 659
Santaufer 248 819
Badipara 117 491
Tendilipali 157 796
Kuanrgaon 752 2133
Bargaon 228 509
Sikapatrapali 216 293
Kangarlaga 337 1629
Kuikeda 308 2300
Bhatasar 223 496
Gandapatrapali 499 1866
Jamkhunta 157 536
Dharapgarh 1026 2098
Goelbhadi 259 734
Makri 335 614
Phapsi 320 3012
Karlakhunta 235 0
Rengali 376 0
Dangabahal 188 0
Bhadra 319 632
Badamunda 179 482
Chitamara 245 666
Khasbahal 332 1590
Dunguripali 93 531
Kusmal 443 1289
Kechhomuhan 373 632
Bhejipadar 355 871
Kansar 805 2224
Ghunsar 801 3265
Dumermunda 382 942
Deuli 325 325
Dedhel 269 303
Jubamal 299 964
Nuapara 271 909
Luhurapali 82 610
Barahmal 743 847
Narikata 142 0
Samachuan 466 0
Piprut 435 866
Narabahali 89 585
Chilbahali 144 274
Ghantbahali 126 866
Bhorpara 142 558
Kandhulba 161 1065
Babuulaba 248 836
Jamtara 482 744
Siskela 445 3124
Kusamkhal 594 1330
Bhikabahali 281 353
Siletpara 135 616
Belgaon 579 2993

Map of Saintala


View Larger Map
Source: google map