Indian Village Directory

Tumusingha is a sub-district / Tehsil / Block (CD) in the Dhenkanal District of Odisha. According to Census 2011 information Tumusingha has a population of 53802 peoples. There are 12475 houses in the sub-district. Here, list of Village in Tumusingha sub-district of Odisha state, which have area and population.
Populations and Households in Tumusingha
# Rural Urban Total
Male Population 27692 27692 27692
Female Population 26110 0 26110
Households 12475 0 12475
list of all Villages in Tumusingha
Villages Area (Hectares) Total Population(2011)
Arnnapurnapur (Ka) 1623 497
Nayakateni 43 2
Gangijodi 459 3299
Kantapal 593 2280
Srimula (Sirimula) 285 1701
Dhobabahali 360 911
Arnnapurnapur (Kha) 1606 730
Tumusingha 1791 3426
Kantiokateni 1288 4351
Salapada 155 675
Kusumajodi 639 2257
Analabereni 638 1799
Ambakholakateni 182 219
Udegiri 337 365
Kantakhol 176 77
Kantajharia 453 1252
Bhairapur (R) 427 911
Bhairapur (L) 423 2717
Budhibilli 244 1387
Aghiragoda(L) 36 230
Ichhabatipur (R) 251 1894
Aghiragoda 89 298
Kotarapali 95 44
Jamujhara 273 528
Khatuahata 361 1046
Khuntabati 186 659
Kantioputasahi 1079 4267
Jaka 156 570
Dadhikhai 127 539
Mandukhura 74 32
Pandua 158 317
Dakhinapasi 30 7
Machhia 243 596
Mahulagoda 85 209
Barunan (Baruan) 298 1704
Baisinga 192 696
Karabar 120 189
Sambalapur 71 143
Sogarkateni 177 255
Sogar 834 3311
Rabada 93 0
Sukapada 139 476
Kamagarapatana 6 691
Godaribili 349 562
Jogidiha 131 1129
Maragadia 37 0
Routapada 7 0
Mahugadia 25 0
Salia 68 226
Chudakhia Kateni 62 0
Kotagara 191 1391
Tentulisinga 25 0
Haridapal 24 0
Mahulapal 61 0
Rainarasinghpur sasan 456 1153
Kamagarapurunadiha 12 0
Srirampur 35 548
Kantabania 94 0
Sidhapada 52 275
Hadagarh 68 0
Godabhanga 192 82
Kanapal 212 207
Upara Jhagadapada 190 672
Talajhagadapada 80 0

Map of Tumusingha


View Larger Map
Source: google map